කවි බණ 1 – සූර්ය රාජ ජාතකය

කිතු වස් එක් දහස් – නමසිය විසි නවයේ….
එඩ්වින් හබ්ල් විදුදුරු – මන කළ පොඹයේ….
චක්‍රාවාට දුර දිළෙමින් –  රත් පැහැයේ…
පොළවට දිස් වුනා – බලයෙන් දුර දැකියේ….

ළං වෙන යමක් කෙනෙකුට –  වෙයි නිලට හුරු….
ඉන් රතු පැහැය එයි – යන විට කෙරෙන් දුරු….
ඩොප්ලර් ආචරණෙ මෙය – හිතවතුනි ගරු….
මින් පැහැදිලිය –  මහ පිපුරුම නොමැත බොරු….

දහස් නමසිය විසි හතේදී  – බෙල්ජියම් දෙස සසොබනා….
ජෝජ් ලෙමයර් විදු ඇදුරු සඳ – මෙබඳු පිපිරුම හඟවනා…
එයින් බෝ කළ ගෙවුණු පසුවයි – විදු නැණින එය ඔපවනා….
සෝල් පෙර්මුට්, බ්‍රයන්, රේයිස් – තිදෙන හවුලක එසවුනා….

බිලියන පහළොවක් අවුරුදු එපිට අනේ….
උණු ඝණ ගුරුත්වය තුන එක තැනක වුනේ….
අන්තර් ශක්ති පුපුරා විසිරුවන දිනේ….
එහෙමයි හිතවතුනි විශ්වය පහළ වුනේ….

උපන් පැටි විශ්වය මහළු වී – වසක් බිලියන ගත වුණා….
ලවන් කම් ඇති සක්ව තළයන් – දහස් ගණනක් මුළු දෙනා….
බලන් “වර්ජෝ සුපර් ක්ලස්ටර්” – නමින් කොටසක් නම් වුනා….
එයින් එක් සර්පිලෙක හිතවත – හපන් තරුවක් ඉප දුණා…..

විසිරී අවකාශ මහ පිපුරුම ගාවා…..
බිලියන එකොළහක් අවුරුදු ගත වූවා…
කොස්මික් නෙබියුලාවක දුහුවිලි නාවා…
හිරු වත ඇරඹුමෙහි සළකුණු බිහි වූවා….

වලා පටලයක් සේ දුහුවිල්ලයි – මුල් අවදියෙ ඈතට පෙනුනේ…
හයිඩ්‍රජන් සහ හිලියම් විතරයි – වායව සංඝටකව තිබුනේ…
කුඩා න්‍යෂ්ඨියක් කළ ඇරයුම් ගෙන – අංශු භ්‍රමණයකි දිග හැරුණේ…
මේකයි හිතවත සැකසුම ඇරඹුම – සෞර ග්‍රහ මණ්ඩල වරුණේ….

එළි වස් හැට පහක අරයෙන් යුතුව එදා….
වායව වළාකුළ මැද හරියෙනුදු මුදා…
ඇතුළත ගුරුත්වය ගත්තෙන් අංශු බදා….
මහ තරුවකට සැලසුම නිම කෙරුණි සදා…..

වායු පීඩනයෙ චාලක ශක්තිය – ගුරුත්වයට ඇති සමව තුරා…
ආයු තිබෙනු ඇත මෙවැනි වළාවක – ප්‍රසාරණය වන වෙහෙස දරා….
“ජීන්ස්” ස්කන්ධය අරය ලැබුණු විට – ගුරුත්ව විභවය දිනුම අරා…
අභ්‍යන්තරයට කඩා වැටෙනු ඇත – ලිහිල් බවින් යයි බැඳුම කරා….

ඕනම දෙයක හොඳ තැන එහි හරි මැදය….
මේකය දහම හිරු දෙවිටත් මෙය පොදුය….
මැද මැද අංශු සහ තහවුරු බන්ධනය ….
කැරකෙයි සෙසු අංශු මෙතැනින් ගෙන බලය…

“හයිඩ්‍රො ස්තථිකයෙ” තුලනය බිඳිනට – අරය බලය ප්‍රතිලෝම සකී….
තෙරපුම අරයෙන් සිදුවෙයි බෙදුමට – ගුරුත්ව නියතිය සමව සකී…
පිටතින් සවි බල රැගෙන ඇදෙන විට – පරම අරය පසු කරත හැකී…
මෙනයින් දනු මැන අංශු ප්‍රවාහය – “පෙර තරුවක්” ලෙස ගුවන දකී…

බලෙන් උපන් කුමරුගෙ නම කුමක් වැනී…
“ප්‍රෝටෝස්ටාර්” තරු පැටියා උපන් වැනී…
එකළට ළදරු තරුවේ හැඩ කුමක් වැනී…
මුණින් අතට නැමු තේ පීරිසිය වැනී…

එදා යට ගිය දවස වායව  – ප්‍රවාහයෙ බිඳු අරගෙනා…..
සදා ගෙන ගෝලීය රූපය – ගුරුත්වජ මැද යෙදෙමිනා …..
විදා ගෙන සිටි දූලි බාහුද – හකුළමින් ඝන කරමිනා…
උදා විය හිරු දෙවිගෙ උපතය – ඔබට කවියෙන් පවසනා….ආ…ආ..ආ..ආ….ඔබට කවියෙන් පවසනා….

පෙරයම තරුව වෙන විට තව තවද කුඩා….
මැද ඇති කොටස උණු විය නිරයකට වඩා….
මිලියන දහය අංශක අබිබවන සැඩා….
තරුවක විලයනයෙ ක්‍රම ඇත එකට වඩා….

“ප්‍රෝටෝන ප්‍රෝටෝන” දාමය – එකකි තරුවක ගිනි තැබූ…..
කාබනය ඔක්සිජන් සමගින් – දෙවැනි ක්‍රමයය එළි එබූ….
හිරු සදිසි මැද පෙළේ තරුවක – පළමු ක්‍රමයය මුළ තිබූ…
සමය විලයන ඇරඹුමය මෙය – දකිනු කවි වරමින් ලැබූ….

හයිඩ්‍රජන් ගැටුමට ඇති යොදන වැර …
විකර්ෂක බලය මැද ඇත අහිත කර…
අබිබැවුමට ඇවැසි වේගය සමග වර….
ලැබ දුන්නේය තාපය වැට කඩුළු හැර….

හයිඩ්‍රජන් ගැටුමෙන් පසු – පොසිට්‍රෝන පිට වෙලා…
ඩියුටිරියම් අණුවක් ඇත – නියුට්‍රිනෝ සල සලා….
ගැටුම ශක්ති විමෝචකය – ගැමා කිරණ යනු බලා….
මෙවැනි දෙකක් සිදුවුනු තැන – හිලියම් ඇත බිහි වෙලා…

මැදින් උණුසුම වැඩිව අවුදින් – විලයනය ලෙස අරඹනා….
දාම පෙරැයුම හයිඩ්‍රජන් අණු – හීලියම් වෙස පෙරැළුණා….
එයින් පිටවූ සවියෙ බලයෙන් – මුදුන ගිනි ගෙන දිදුළනා….
බලන් පින්වත රැය නිමා වෙනු – හිරුගෙ මෙහෙවර ඇරඹුනා…..

තප්පරයට මිලියන හත්සීයක් – හයිඩ්‍රජන් ටොන් වැයවෙනා….
හයසිය පණහක් මිලියනයෙන් ටොන් – හීලියම් නම් ඉපයෙනා….
මැද්ද සෙල්සියස් මිලියන විස්සයි – මතුපිට හය දහසක් වෙනා….
අරය කිලෝමීටර හත් ලක්ෂය – හිරු පිරියෙසුමකි මනි මිනා…..

මැද්ද බැලුව විටක පෙනෙයි – ශක්ති ජනන න්‍යෂ්ඨි රාජ…
එයට ඉහළ තලවල ඇත – “කිරණ” “සංවහන” දෙ රාජ…
අපට පෙනෙන එළිය දිලෙන – මුදුන ප්‍රභා ගෝල රාජ…
මෙ සිවු තලෙන් නිති සැදුනයි – අඳුර විදින සූර්ය රාජ….

ඉතිරිය වළාවේ තැන තැන ඝණ වෙච්චී….
පිටතට පවුල, මැද ලොකු තැන කැරකෙච්චී…
පෙරයම ලෙසට දිලි එළියෙන් නැහැවෙච්චී…
මේ ලෙස පහළ වුණි අපෙ හිරු අප්පොච්චී…..

Sun-worship-Shutterstock-800x430

Advertisements

One thought on “කවි බණ 1 – සූර්ය රාජ ජාතකය”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s