සෝමගේ මොණරා….

මොණර මාක් සෝමක්කගේ වාහිනිය….
වෙලාවකට වැනි රෝහල් මෝචරිය….
මිනී බෙදන එකමය රාජ කාරිය….
ලෙඩක්, දුකක් මිනියක් නැත්නම් බැරිය…

පරණ ළමා ගී රී මික්ස් කරපු යුගේ….
ජපන් පැදුර අද මෙන් මතකයට නැගේ…
ළමුන් ගයන විකුණා මහ පාර දිගේ….
අනුන් වියදමිනි සෝමා නිවන් මගේ…..

… මහ වංසයට ඇරි විජ්ජුත් ටීකාව….
ෆෝම් කළා අගේට හිටි ජැක්කාව…
සිහි කර එයින් නොනැවත බලු මැක්කාව….
ජැක්කා දුටු ගැමුණු කෙරුවා ලොක්කාව….

මුල් පිටු ඇරිය උන් විළ ලඟ ගෙයට පැන…
වල් වැඩ කරනවලු ඇහුවම හිනා එන….
ජිල් බරි කරපු උන් සෝමගේ මිදුල මැන…
ෆුල් සැප විඳිති ලොක්කගෙ ගෙමිදුලට පැන…

උගසට අරන් පොඩි මිනිහගේ දුක් ගින්න…
වත්කම් යා දෙයිද ගිනි පොළියට ගන්න…
කළුතර අර පුතා නදියට බිලි දුන්න…
ඒ දුක නේද ලැබුණේ විකුණා ගන්න…

දෙවියන් දේවාල කපුවන් හොර හැත්ත…
ගණ ගෙඩියන්ද මන්තර ගුරුකම් පැත්ත…
වෙන මහ විපත නොසිතම විකුණා ගත්ත…
චැනලය කුණු වළකි මේකයි හරි ඇත්ත…

තම ඇහැ පිරෙන තඩි කොස් ලී කොටයේ රඟේ…
නොදැකම අනුන්ගේ කුණු රොඩු සොයන අගේ…
දවසේ වැරැද්දට නැති මුත් රෙද්ද උගේ…
ලබ්බද මොණරු පෙන්නන්නේ අනුන් ඇඟේ…?

Advertisements

12 thoughts on “සෝමගේ මොණරා….”

  1. නියමයි මම මගේ බුකියයෙත් දැම්මා. කමක් නැතිද?

  2. පට්ට ගහල තියෙන්නේ ඔය. සායම ඉවරයි කක්කා වාහිනියේ.

  3. හික් හික් හික්… සිරාවටම ලියල තියෙනවා…. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s