වරාය ගීතය…

නන්නත්තාරයි දැන් නම් වරාය සුදු අලියෙක් වාගේ….
වාහන ටිකවත් බා ගත්තෝතින් හොඳ වෙයි මේ රෝගේ….
හැදුවත් චීනා තවමත් කළු ගල කඩලා නෑ වාගේ….
බලහත්කාරෙන් බාගෙන වාහන ගෙන එමු අධි වේගේ….//

බොරු අරුමෝසම් රජ සෙල්ලම් දා ඇරියට එහි වතුර…..
නොපෙනෙන අනතුර වැදුණොත් නැවකට බඩුම තමයි මිතුර….
තාවකාළිකව කරපු මෝඩකම් කෙළ වී යන අතර….
සදාකාළෙටම වැඩක් කරන්නට පාඩම ගල් පතුර….

… නන්නත්තාරයි ….//

මාගම්පුර ලස්සන දිස් වූයේ උත්සවයේ විතරයි….
නැවක් එන්නෙ නෑ හදිස්සියෙන් හරි, ඒ ලස්සන ඉවරයි….
වරාය කන්නද? නැව් එන්නේ නැති හින්දා මළ කෙළියයි….
පීනන්නටවත් හදලා දුන්නොත් ඇත්තට හරි ජොලියයි….

( අතුල සිල්වා ගායනා කරන “හිතුවක්කාරයි නුඹ නම් සොඳුර” ගීයත් මේ වගේමය… කතරගම යන ගමං ඒ තාලයට ගැයීමට සුදුසු වුවත්, පොල් මල් ගැසූ සුදු වෑන් වලට, පොල් මල් නැති සුදු වෑන් ඉස්සර කළොත් වග කියනු නොලැබේ… )

Advertisements

2 thoughts on “වරාය ගීතය…”

  1. අති විශිෂ්ටයි…..තනුවටම සෙට් වෙන වචන ටික.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s